Du har 0 produkter i din handlekurv    

Top baner

 

  

 

 HISTORISKE SMYKKER.

Folkegruppene på Nordkalotten har i århundreder levd i trange kår. Fastboende på kysten og innlandet drev småskalajordbruk og fiske og strevde for å skaffe seg en varm stue. Få hadde råd til å innrede den med vakre gjenstander ut over det aller mest nødvendige.

Nomadene på vidda har historisk vært like fordringsløse. De mere velstående reineiere kunne pynte på tilværelsen gjennom å eie smykker av sølv. Dette var en viktig handels- og byttevare. Det nomadiske livet gjorde det umulig å lage smykker i metall.Sølvsmeden sitter ved et bord, trenger mye verktøy og annet tungt utsyr. Samene som alle andre nomader, var alltid på flyttefot og tok med seg det mest nødvendige. Smykker er lett håndterlig og til udelt glede for eieren. Nomadene byttet blant annet til seg smykker, klede og silke, sukker og mel. Varer som kom langveis i fra...

Bergen hadde handelsmonopol i Nord-Norge. Varer derfra var en av de viktigste kildene.  Andre handelsruter gikk fra Russland over Kolahalvøya eller gjennom Finland og Sverige.Det var de samme smykker samer, nordmenn, kvener, svensker og finlendere tilegnet seg. Det fantes derfor ikke noe eget samisk sølv. For reindriftsfolk hadde det å eie smykker likevel en større betydning enn for andre. De tok vare på sølvet med særlig omhu. Det som gikk i stykker ble lagt på kistebunnen og vernet om som familiens stolte skatt. 

Av smykkene som ble betrodd Regine og Frank Juhls på 50 og 60-tallet, har mange gått i arv siden middelalderen. Sammen med annet sølv funnet på Nordkalotten (f.eks. på offerplasser), danner de grunnlaget for våre HISTORISKE SMYKKER.

Det er en kolleksjon bestående av kopier, nennsomme bearbeidelser og variasjoner med utgangspunkt i gammelt materiale tilpasset dagens behov.

Mange av disse smykker er like etterspurt i dag som for århundreder siden.            

 

Armbånd

Bilde av

Dette armbåndet består av tre separate tynne armbånd - to slette og en tvunnet - som …

Bilde av

Et tvunnet armbånd slik man har tvunnet tråd i alle tider og i alle kulturer. Sølv …

Bilde av

Et nydelig enkelt og tidløst armbånd med hammerslag som eneste "mønster". Sølv …

Halssmykker

Bilde av

Den "Hellige" bokstaven A for "Ave Maria", ble brukt siden middelalderen og Katolsk tid. …

Bilde av

"Solhjulet". Dette er noen av de eldste historiske symboler - opprinnelig brukt av finsk-ugriske …

Bilde av

Den "Hellige" bokstaven M for "Jomfru Maria" (himmeldronningen), ble brukt siden …

Komsekuler

Bilde av

Komsekule med fin "trambolering" - graveringsmønster og hengende …

Bilde av

Gjennomhullet komsekule med en hengende M for jomfru Maria.  Komsekula er i dag et kjært …

Bilde av

Komsekule med fint filigransarbeide, med et hengende filigran løv - inspirert av tradisjonellt …

Ringer

Bilde av

"Koneringen" er blitt brukt i Norge helt siden middelalderen, og bæres den dag i dag både …

Bilde av

"Koneringen" er blitt brukt i Norge helt siden middelalderen, og bæres den dag i dag både …

Bilde av

"Koneringen" er blitt brukt i Norge helt siden middelalderen, og bæres den dag i dag både …

Ørepynt

Bilde av

Størrelse: ca 12 x 45 mm (inkl. krok)…

Bilde av

Den "Hellige" bokstaven M for "Jomfru Maria" (himmeldronningen) ble brukt siden …

Bilde av

Den "Hellige" bokstaven M for "Jomfru Maria" (himmeldronningen), ble brukt siden …

Brosjer

Bilde av

Den elskede "rypa", opprinnelig fra Nord-Russland (900-1100-tallet). Funnet på offerplasser i …

Bilde av

Den elskede "rypa", opprinnelig fra Nord-Russland (900-1100-tallet). Funnet på offerplasser i …

Bilde av

Den "Hellige" bokstaven M med krone på for Jomfru Maria ble brukt siden middelaldrene og …